Trường mầm non Xuân Quang được thành lập từ năm 2003. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển đến nay trường mầm non Xuân Quang đã trở thành một địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi con. Năm 2014 nhà trường được công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I và năm học 2016-2017 Nhà trường được đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang chứng nhận đạt chất lượng giáo dục mức độ 2. Đến nay nhà trường có 24 cán bộ giáo viên và nhân viên( Trong ddos có 2 CBQL và 21 giáo viên, 1 nhân viên). Trường có 11 phòng học: 7 phòng kiên cố, 3 phòng bán kiến cố và 1 phòng học nhờ nhà văn hóa xã.