Trường mần non Xuân Quang là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường mần non Xuân Quang xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường mần non Xuân Quang, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường mần non Xuân Quang phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn. Yêu nghề, mế trẻ, tận tâm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Người nấu ăn cho nhà trường đầu có chứng chỉ nấu ăn theo qui định và được khám sức khỏe định kỳ.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nhằm xây dựng nhà trường lấy trẻ làm trung tâm.

 

Năm học 2018-2019 trường MN Xuân Quang có 12 nhóm, lớp cụ thể: 

- Nhóm  trẻ 24-36 tháng A + B :  50 cháu với 5 giáo viên 

- Nhóm trẻ Làng Ngoan:  10 cháu với 1 cô giáo

- Lớp mẫu giáo 3 tuổi A: 38 cháu với 2 cô

- Lớp mẫu giáo 3 tuổi B: 37 cháu với 2 cô.

- Lớp mẫu giáo 4 tuổi A: 25 cháu với 1 giáo viên.

- Lớp mẫu giáo 4 tuổi B: 28 cháu với 1 giáo viên

- Lớp 5 tuổi A; 40 cháu với 2 cô.

- Lớp 5 tuổi B: 39 cháu với 2 cô giáo.

- Lớp MGG 3-4-5 tuổi Nà Lá: 14 cháu 1 cô.

- Lớp MGG 3-4-5 tuổi Nà Thoi: 25 cháu 2 cô.

Lớp MGG Làng Ngoan; 35 cháu với 2 cô.